Overzicht lezingen

2018 – De nieuwe robotmens: een pleidooi voor irrationaliteit door Rosanne Hertzberger (download gehele lezing)

2017 – Dreesiaans over Europese samenwerking door Jeroen Dijsselbloem (download gehele lezing)

2016 – Land tussen hoop en vrees: over het politiek en maatschappelijk vertrouwen van Nederlanders door Kim Putters (download gehele lezing)

2015 – Naar een nieuw sociaal contract: over de waarde van de middenklasse door Lodewijk Asscher (download gehele lezing)

2014 – Wordt de verzorgingsstaat een verzorgingsstad? door Eberhard van der Laan

2013 – Sterke mensen, sterk land. Over het bezielend verband in de samenleving door Mark Rutte (download gehele lezing)

2012 – Onze Verzorgingsstaat onder druk – Hoe verder? door Wim Kok (download gehele lezing)

2011 – Lezing door Ruud Lubbers (download gehele lezing)

2010 – Terug naar de Vooruitgang door Marcel van Dam met Flip de Kam als coreferent (download gehele lezing)

2009 – Actieve solidariteit door Margo Trappenburg (download gehele lezing)

2008 – Naar een solidaire participatie-maatschappij door Leo Stevens (download verslag van lezing)

2007 – Gelijkheid in de toekomstige verzorgingsstaat door Gösta Esping-Andersen met Alexander Rinnooy Kan als coreferent (download verslag van lezing)

2006 – Hoort hoe gelijkheid spreekt door Han Noten met Agnes Jongerius als coreferent (download gehele lezing)

2005 – Kijkende vanuit België naar Nederland en de rest van de wereld! door Willy Claes (download verslag van lezing)

2004 – De vrijheid van gelijkheid door Paul Schnabel met Margo Trappenburg als coreferent (download verslag van lezing)

2003 – We lopen een culturele revolutie achter door Mark Elchardus (download gehele lezing)

2002 – Mijn leven met de verzorgingsstaat door Wil Albeda (download gehele lezing)

2001 – De goede staat en de positie van het dier in de verzorgingsstaat door Peter Singer (download gehele lezing)

2000 – Het Socialisme van Willem Drees door Hans Daalder (download gehele lezing)

1999- De Derde Weg voorbij door David Marquand met Paul Kalma als coreferent (download gehele lezing)

1998 – De lezing ‘Privatisering van de sociale zekerheid’ werd gehouden door Kees Schuyt met Frans Leijnse als coreferent en is niet in druk verschenen.

1997 – De nationale en Europese politiek in beweging door Ursula Engelen-Kefer (download gehele lezing)

1996 – De actualiteit van opvattingen die men socialistisch zou kunnen noemen door Thijs Wöltgens (download gehele lezing)

1995 – De lezing werd gehouden door Daniël Cohn-Bendit en is niet in druk verschenen.

1994 – Nederland in de westelijke samenleving door Ernst van der Beugel (download gehele lezing)

1993 – De transformatie van de Israëlische maatschappij: een uitdaging tot modernisering en pluriformiteit door Shmuel Eisenstadt (download gehele lezing)

1992 – Helaas was het Israëlische parlementslid Avraham Burg op het laatste moment verhinderd wegens de behandeling in de Knesset van een wetsontwerp waarbij hij betrokken was. Het onderwerp van zijn lezing zou de Vernieuwing van de Politieke Democratie zijn geweest.

1991 – Gelijkheid onder de mensen door Jan Pen (download gehele lezing)

1990 – De moeizame overgang van plan- naar markteconomie door Ota Sik (download gehele lezing)

 

 

 

© Copyright Willem Drees Stichting